Herri Medikuntza Euskal Herrian

Esta página es una versión traducida de la página Medicina popular en vasconia. La traducción está completa al 100 %.

Herri Medikuntza Euskal Herrian

Sendagai tradizionalak eta indarreko paradigma zientifikotik urrun diren gaixotasunari, osasunari eta gorputzari buruzko herri-ezaguerak.
Elarra batzen Ostiral Santuan. Burandon Gatzaga (A), 1998. Iturria: Isidro Sáenz de Urturi, Etniker Euskalerria Taldeak.
Ogiaren eta ardoaren bedeinkazioa San Guilen egunean. Obanos (N). Iturria: M.ª Amor Beguiristain, Etniker Euskalerria Taldeak.
Poliomielitisaren kontrako txertaketa, 1964. Iturria: Gasteizko Udal Artxiboa: Arqué Funtsa.