Otras fórmulas en euskera

De Atlas Etnográfico de Vasconia
Saltar a: navegación, buscar

De Altzai (Ip) provienen estas tres fórmulas, comptines, utilizadas para señalar a quién le toca iniciar el juego:

Mündüna, mündüna
Mikrela, txantxeta
Porreta, Kastilla xibau (1)
Feida, Zeida
Madama, litxerra (2)
Flikun, Flakun
Berza tuba.
(1) Xibau, cheval en béarnais. (2) Litxerra, plat long pour cuire les rôtis.
Niña buba
Kattalina
nor da hila?
Maialanda.
Barda zer jan dü?
Aza eta porrü
jan eta dolü.
Niña buba / Catalina / ¿quién ha muerto? / Maialanda. / ¿Qué comió anoche? / Berza y puerro / comió y se dolió.
Kirra jurra
mirra zafia
patapena patapi.

De Lekunberri (N):

Kuku miku
anda miku
txantxa perro
kastellano,
plon plan ikusi el'erdie
lagun txarran erdie
puzkarrena putz
ladrón.

De Lekeitio (B):

Kiku, biku-ganianiku,
txorijak umiak basuan ditu,
txantxi-parra kasti-llano,
bidian bidian kanta-soño
erla, erla, tiki, taka, pist[1].

Las tres siguientes proceden de Ondarroa (B), la primera de ellas relacionada con las anteriores:

* Kukumiko añaneko txantxa parra,
kastellana miramira guardasol
eskubatian
un capón
billotsa errosa capotita hermosa.

También se decía en lugar de «un capón», «veinticinco y un capón».

* Kukumiko kañola kañaberia larosa,
pitxoke ta pitxoke, jaunak nora zuazte.
Kalian gora kalian bera, biribiltxua
             [alkate.
Eskuan daukat auzixa, poltzan
             [urregorrixa,
amumatxoak balekixa, atako letzake
             [begixa.
* Sagarrian, pagadian, dres, kundrá.

Esta tercera, muy breve, solamente era utilizada por niños pequeños.

En esta otra, que procede de Ataun (G), predomina el castellano:

Dondonite
sakiti fuera
tú si quieres
sales fuera
por las puertas
de madera
sagarra, manzana
una, dos, tres
fuera[2].

En Goizueta (N) recuerdan una breve fórmula que comprende tan solo los dos primeros versos de la anterior:

Don do nil
sakitin fuera.

La siguiente versión fue recogida por Lekuona[3] sin especificar localidad:

Don do nil
sakitin fuera.

Otra fórmula similar:

Don don niten
sakiti sakiti fuera,
Doña Petra Salamuera,
tú quisiera, si era fuera. (Berastegi-G)

Más versiones:

Mingala, mingala
tu te la fa
itturritik behera
joan ta ¡fuera!   (Lekunberri-N)
Jesukriston baratzan
aza burue loratzen
aitatxo, amatxo,
purra, purra
itxito.       (Zerain-G)

En Ataun (G) se han recogido las tres siguientes:* Harrapaketan berriketan zarie zertan

* Harrapaketan berriketan
zarie zertan
hamalau erregaletan
horra bada bertan.

También en el primer verso «bertan» por «berriketan».

* Ezkutaketan ketan
denok jolasketan
batzuek aldamenetan
zu bakarrik bertan.
* Ezkutaketan berriketan
zarie zertan
hamalau erregaletan
horra bada bertan.

La siguiente se utilizaba en Erasun (N) para determinar quién debía ser el perseguidor en un juego de escondite conocido como «Altxaketa»: «Ruxe - muxe - errote - kabe - lore - viene - kox».

Al que le correspondía kox se le excluía del corro, y así, sucesivamente, se repetía hasta que quedase solamente uno[4].

En Leitza (N) utilizaban esta otra para jugar a «Balea»: «Gaztañe - gora- bera- txipitin - txapatan - fuera».

El señalado con el fuera quedaba excluido del círculo en el que se efectuaba el sorteo. Así continuaba éste hasta que sólo quedase un niño que recibía el nombre de betetzen y era el encargado de tratar de capturar a los demás[5].

Esta misma versión la cita Aingeru Irigaray[6]: «Gaztaiña gora bera txikitun txakutun fuera».

Una más, ésta de Maya (N): «Gaztaña, txikitin, xakutun fuera»[7].

El «Bule» era un juego de escondite en San Sebastián (G). Se empezaba por hacer el sorteo para designar el que había de ser para, cantando: «Don don, candel, barriola, barriola plust»[8].

En Oiartzun (G)[9] y Elizondo (G)[10] se conocen fórmulas prácticamente idénticas a la anterior.

De Arraioz (N) procede esta otra:

Bat, birle, iru, lau,
ezkontzen da mundu hau,
arrotoña fraile,
kukua meza emaile,
ukiki, ukiki,
katu zarra miliki.
Uno, dos, tres, cuatro, / se casa este mundo, / la rata es fraile / el cuclillo el celebrante, / ukiki, ukiki, / el gato viejo se lame.

Las siguientes son de Abadiano (B):

* Antontxu, Antontxu zara zu
kuartillu t'erdigaitik
oia saldu dozu.
Aitte datorrenian, pian
ama datorrenian, nian.
Etxetik kanpora
bialduko zaittu.
* Txilin txili mañe
bijjer santa Mañe
etzi Domu Santu
umien zuluen sartu
ama negarrez
aitte dolorez
abadie kantuen
enrielen pozez.
* Sorgiña piruliña
erratza gaiñean
ipurdia zikiña
kapela buruan.
Sorgiña, sorgiña,
ipurdia zikiña
ezetz harrapatu?
Tentela zara zu.

En Andoain (G)[11] para echar suertes para el juego recitaban:

Isabela, Manuela
Catalina veinte;
veinte bulete,
zipi-zipiton,
Martin zapatón,
carnabela trompeta
lau kirikon.
Lau kiri Andrés,
bost si sila gurutze,
enonita santagurutze,
enonita santa gurutze.

Además de las fórmulas recogidas por Manuel Lekuona citadas con anterioridad, a continuación se mencionan otras, algunas de ellas del mismo estilo que las precedentes. En ningún caso se cita su lugar de procedencia, sin embargo se incluyen por su interés[12].

* Pin-pon, lau seron;
tres sardinas y un capón;
saltxa-pika, tortolika
de putzon.
* Don-don kikelabon;
saltsa-luka, esla-buka
buka, madre, saltsa-bon;
likan-likan, tortolikan...
Bran-brutx!
* Don-don, kikilikon;
saltsa-pica, tortolica...
Bran-brutx!
* Don-don, ke-bon;
attona Martxelon;
kiski-ti, kaska
kaska-melon.
* Don-don, kikilikon;
tartali kopulente,
attona Martxelon
kañabera-kañabera
lau pilikon;
mizketan-mizketan
koxka melon.
* Don-don-don;
bera-bera baña
cuatro ríos que hay en Prantzia
arre matxube,
arre mandube
don-don-don
que se salga usted.
* Pin-ion, la-Va la-Valentzia;
aquí Española Prantzia;
pone-pone así
aberia opendi.
Pin-pon, Don Vicente Don.
* Dona-dona Isabela
Manuela, Catalina;
veinte bonete,
zipi-zipitón
Martín-zapatón,
kañabela tronpeta,
lau kirikon;
zaku zar batian
iru gizon;
lau kiri-andre
bost señala gurutze
Elduñeta Santa
Gurutze.
* Dingi-lingo mañe
bijar Santa Mañe
etzi San Andres,
abadie kantuan,
umia zilluan;
atte samiñez,
ama negarrez.
Din-dana.
* Elie,
errotan gari berrie,
Antziola’ko oyan azpin
aingeru kaska-zurie.
* Arrelando-lando
Marikita buscando;
cinco compañía;
emen gatoz lau
kanpae-joten bi;
emaizu limosnia
Jaungoikuagaitik.
* Otsailko-otsailko,
nik otzoa biek ilko;
okela bat eta okela bi
nere burruntzie bete bedi.
* Txixta-mixta, organixta;
emen ez dagola, or dagola.
* Mix-mix, Erramix;
arratoia kolkoan;
ematen, ematen, ematen...
neronei ematen.
* Iru ta iru, sei
iru bederatzi
amar emeretzi,
bat ogei;
kixkili ta mixkili
irurogei.
* Iru ta iru sei,
iru bederatzi,
amar emeretzi,
bat ogei,
bost egun,
sei milla,
atxuketa-billa.
Ku-ku!
* Kurrillo-kurrillo lepo-luze;
Naparro-naparro bide-luze.
* Fuera-fuera,
xexena fuera;
adarra motxa
punta-zorrotxa...
Arrapatzen ba-zaitut,
arrapatzen ba-zaitut,
bertan-bertan ilko zaitut.
* Txan-txin-txibirin,
Bilbo'ra ba, une.
Txan-txin-txibirin
zer eiten?
Txan-txin-txibirin
makillatxuek
txan-txin-txibirin
ekarten.
* Txin-txirikitin txorie,
txoritxo txilibitarie...
Erein nuen ogie
oso arlo aundie.
uste nuen eun anega,
imiña bat zan guztie
imiña bat zan guztie...
Txin-txirikitin, txorie,
txoritxo txilibitarie.

El mismo Lekuona en otro texto citado con anterioridad varias veces, incluye estas otras[13]:

* Bolinén-bolinén,
fardín-fardín,
gordín-gordín...
álere báskuné.
Ke burdún, ke bardán,
arruá lo burdún;
turún-tarán, taríariarán...
álere báskuné...
prantsés-euskálduné…
* Anianda-manianda
Maria itsusia ohean da;
leio ttipi, xapatera minje,
atxipotin zillarra
Añato’ren bearra...
Opilttuttela billatu!
* Arla-marla,
etxola kamala,
betria gliga,
truntxa muntxa,
errota kafia,
linjera kostera!
* Pin-pin txoria
txori papo-gorria,
lan jan, koinata,
txori-saltza on bat da.
* Din-dan, balan dan
Balerakoak elizan,
elizakoak kanpoan:
— Betiri buru gogorra,
non duk ire beorra?
— Antxet zagok
lau-zangoz ipurdi-gora.
* Kadira-kadira lumatxa,
Txantxin-txarreko neskatxa.
Upa! Upa! Mariaño!

Aingeru Irigaray recoge una versión más, empleada cuando se juega «Kukuka» para saber a quién le toca hacer de bete:

Dobela, dobela,
kina, kina,
eskola, erregina,
kondesina, bina,
bin, keko argin,
Salamanka,
tripili trapala,
aingeru guarda,
para ti dama[14].

También aparecen citadas por este mismo autor las siguientes fórmulas recogidas en el Valle de Salazar (N):* Martin bonbin

* Martin bonbin
errege ta sorgin,
tipula ta gatza,
Martin purdilatza.

Se utiliza en un juego parecido al golf «Kalika iokoa». Sirve para distribuir los participantes en dos bandos. La declama cada uno de los jefes de equipo y aquél a quien corresponda la última sílaba pasa al grupo del recitador.

* Don, don bakadon
Isabela Manuela,
itipiti apata
kaskaren trella
kanaderan trompeta,
lau kirikol.
* Ardo mardo
kin, kin, kin,
porta ziri porta min,
xere, mere, petxe[15].

Esta otra la aporta Azkue y fue recogida en Murelaga (B):

Don don kandel,
mitro miko muskatel,
txiribiri gaña
norezikan baña
pera paruala
txiribon txiribon[16].


 
 1. APD. Cuad. 9, ficha 949.
 2. Pili ARIN BAZTARRIKA. Ataungo jotas tradizionalak. Donostia, 1985, p. 30.
 3. Manuel de LEKUONA. «Las canciones infantiles» in Yakintza, II (1933) p. 139.
 4. Juan GARMENDIA LARRAÑAGA. Juegos juveniles» in AEF, XXXIII (1985-86) p. 25.
 5. Juan GARMENDIA LARRAÑAGA. Juegos juveniles» in AEF, XXXIII (1985-86) p. 25.
 6. A. APAT-ECHEBARNE. Noticias y viejos textos de la «Lingua Navarrorum». San Sebastián, 1971, p. 242.
 7. APD. Cuad. 3, ficha 288.
 8. José de ELIZONDO. «Folklore donostiarra. Juegos de la infancia» in Euskalerriaren Alde, XVIII (1985) p. 298.
 9. Manuel de LEKUONA. «Cantares populares» in AEF, X (1930) p. 67.
 10. APD. Cuad. 3, ficha 356.
 11. LEF.
 12. Manuel de LEKUONA. «Las canciones infantiles» in Yakintza, II (1933) pp. 138-142.
 13. Manuel de LEKUONA. «La poesía popular vasca» in Quinto Congreso de Estudios Vascos. Arte popular vasco. San Sebastián, 1934, pp. 138-139.
 14. A. APAT-ECHEBARNE. Noticias y viejos textos de la «Lingua Navarrorum». San Sebastián, 1971, pp. 170-171.
 15. A. APAT-ECHEBARNE. Noticias y viejos textos de la «Lingua Navarrorum». San Sebastián, 1971, p. 175. El P. Donostia cita una versión prácticamente idéntica para Sara (Ip): «Martín bonbin / erregeren sorgin / Tipula ta gatz / Martín ipurdi late.. Cfr. APD. Cuad. 3, ficha 334.
 16. Resurrección M.ª de AZKUE. Euskalerriaren Yakintza. Tomo IV. Madrid, 1947, p. 306.